นาฬิกา Bulbul มีวางจำหน่ายที่ ร้าน The Selected ห้าง Icon Siam (ชั้น 2 ติดกับร้าน Greyhound Café)
นาฬิกา PICTO และ นาฬิกา Arne Jacobsen มีวางจำหน่ายที่ สยามเซ็นเตอร์ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 (ใกล้ๆ Greyhound Café)
‘ดีส คูล ธิงส์’ เราหลงไหลชื่นชมในทุกสื่งที่มีดีไซน์เท่ โดดเด่น สวยงาม และสูงด้วยคุณภาพ
At THESE COOL THINGS, we love everything with great design in high quality.
collections Themes

  A R N E   J A C O B S E N  

The genius that made Danish design world known. Arne Jacobsen is undoubtedly one of Denmark's most prominent architects and is internationally recognized for his marvelous buildings and design - also including his clocks and watches. Arne Jacobsen's architecture is still admired internationally and many of his products are still being produced.
Arne Jacobsen's design caused a stir everywhere and the magic is that it is still does so. Good design is characterized by continuous fascination as time goes by. The clocks and watches have now been recreated entirely faithful to Arne Jacobsen's original drawings. The unique watches were created over a long, incredibly prolific and artistically unique career as an architect and designer.

  B U L B U L  

Bulbul Watches is a contemporary, Danish watch brand dedicated to merging time-honored craft with forward-thinking design innovation.

Bulbul watches are made from the best, most resilient materials and components available. We believe that merging a design philosophy seeking the iconic, the bold and the timeless with high-grade, durable materials, creates lasting watches that resonate, yet transcend the here and now.

collections Themes
collections Themes

  P I C TO  

The art collection comes with a black leather strap mounted on the watch. For all the polka dotted fans out there, you get an additionally free polka dotted silicone strap.
The dial is kept in the iconic design as we have seen it through the design history of the PICTO® watch for more than 35 years.