‘ดีส คูล ธิงส์’ คือ ผู้จัดจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์ "บูลบูล" อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
These Cool Things Ltd. is the exclusive authorised dealer & distributor of BulBul Watches in Thailand.